06-26364453 info@dekrul.net

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Waarom een strijkinstrument spelen?

Muziek maken is leuk! En bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat het een heel positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en worden vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd.

Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Een strijkinstrument beleef je!

Een strijkinstrument voel je! Het is goed voor je coördinatie, voor je innerlijke rust, voor het uiten van je gevoelens, voor je innerlijke ritme. Een strijkinstrument heeft de warmste klank die we kennen! (vinden we zelf). Maar dan…samen spelen met andere strijkinstrumenten: kwartetten, trio’s, octetten, een strijkorkest..dat is een feest! Of met piano, gitaar, fluit, drums, klarinet..in een symfonieorkest..Alles Kan!

Nieuwe vrienden maken die ook muziek maken, op muziekkamp, in een studentenorkest meespelen, samen met je beste vriend/vriendin muziek maken, optreden in een grote zaal of voor de verjaardag van oma..er is zo veel te beleven met muziek!

En wie vormen de “strijk-familie”? Dat zijn de viool, de altviool, de cello en de contrabas.

Vraag een gratis proefles aan:


Viool en Altviool

Elizabeth heeft in 1988 haar bevoegdheid ‘Docerend Musicus’ voor het hoofdvak viool behaald bij de vioolpedagoge Jeanne Lemkes-Vos. Daarna volgde ze lessen bij Emmy Verhey. Ze heeft daarna in diverse orkesten en ensembles gespeeld en speelde 21 jaar in vaste dienst als violiste bij het Metropole Orkest. Het lesgeven beoefent Elizabeth alElizabeth liefkes ruim 25 jaar. In haar woonplaats Soest heeft ze een lespraktijk aan huis. Ze geeft ook les in Aalsmeer en Amsterdam. Enkele jaren geleden heeft ze ook een opleiding Docent Muziek(ofwel schoolmuziek) afgerond. Dit komt goed van pas bij onder andere het werk in Amsterdam voor de Stichting Leerorkest. Daar geeft ze groepslessen viool op basisscholen.

Viool

De viool is een snaarinstrument met vier snaren. Het is het kleinste lid van de vioolfamilie, en heeft het hoogste bereik. De vier snaren zijn normaliter gestemd in reine kwinten, van laag naar hoog: G (g), D (d’), A (a’), E (e”) (Ezelsbruggetje: Geef De Aap Eten). Meestal wordt de viool met de strijkstok bespeeld. Naast de strijktechniek (arco) wordt de viool soms ook pizzicato bespeeld (door met een vinger te tokkelen – meestal met de stok in de hand). In orkestwerken zijn meestal twee vioolpartijen aanwezig, de eerste en de tweede viool. Slechts af en toe is een derde vioolpartij aanwezig. De instrumenten zijn identiek, maar de eerste violen krijgen melodieuzere (en vaak wat moeilijkere) partijen te spelen. viool-namen-k
Voor het onderwijs aan kinderen worden speciale kleinere violen gebouwd. Bij deze kleinere violen worden ook kortere strijkstokken gebruikt.
De viool bestaat uit verschillende onderdelen, zoals: de klankkast, de hals, de stemschroeven, de krul, het kinstuk, het staartstuk, de kam, de klankgaten, de toets, het achterblad, de stapel en de snaren.
Elektrische viool
violin1-lgEen recente ontwikkeling is de elektrische viool. Voor versterking wordt ook vaak gebruikgemaakt van een piëzo-element. Dit heeft als voordeel dat het zeer eenvoudig op de kam van de viool aangebracht kan worden. Het past op iedere willekeurige viool en het richt geen schade aan. Een van de nadelen is dat je niet stil kunt oefenen, omdat de klankkast nog altijd ongewijzigd blijft.
Fender introduceerde in de jaren vijftig de solid body elektrische viool, maar deze werd na enige jaren weer uit de handel genomen wegens gebrek aan populariteit. In de jaren negentig werden er weer elektrische violen geproduceerd door andere fabrikanten.

Altviool

De altviool is een gestreken snaarinstrument en is het oudste lid van de vioolfamilie, waartoe ook de viool en de cello behoren.
De altviool is iets groter dan de viool. Haar vier snaren zijn gestemd als c-g-d’-a’, een kwint lager dan de viool. De altviool heeft een interessante rol in een ensemble of orkest. Soms speelt de altviolist: een ondersteunende stem, een basstem, en tweede stem tegen de eerste viool of cello aan of een solopassage. bass-cello-violin-viola-

Eigenlijk zou een altviool groter moeten zijn, maar dan is hij niet meer in de arm te bespelen.
Als solo-instrument kon de altviool lange tijd slechts zelden op de voorgrond treden. In de klassieke periode is de oogst iets rijker. De altviool wordt verder “ontdekt” in de 19e eeuw. In de 20e eeuw spelen virtuozen op dit instrument een grote rol voor de bekendheid die het altviool repertoire tegenwoordig geniet.

Het heeft lang geduurd vooraleer componisten én altviolisten de complexe klank van de altviool hebben leren exploreren. Anderzijds biedt die complexe klank met haar wisselende stemmingen veel mogelijkheden, en daar is prachtige muziek uit voortgekomen. Er bestaan ook elektrische altviolen.


Cello

Esther Iglesias Madrigal heeft haar diploma docerend en uitvoerend musicus in Utrecht behaald. Ze speelde gedurende 15 jaar in het cello ensemble Conjunto Ibérico (tegenwoordig Cello8ctet Amsterdam). Daarmee heeft ze gespeeld in grote zalen in Europa, Azië, Noord en Zuid Amerika en met beroemde musici en componisten. Ze heeft deelgenomen aan 12 cd’s. Ook heeft ze ervaring als soliste en in verschillende ensembles met klassieke-, pop- en wereldmuziek. Ze is al ruim 17 jaar cello- en kamermuziekdocent. Momenteel geeft Esther les in Scholen in de Kunst (Amersfoort Eemhuis en Vathorst), in de Bachschool in Soest en in Bussum. Ze organiseert regelmatig concerten, workshops en muziekkampen.

De cello of violoncello is in de familie van de snaarinstrumenten de grote broer van de viool, maar heel wat kleiner dan de contrabas. De cello wordt zittend bespeeld. Onderaan is een stalen pin om het instrument op de grond te laten steunen. De cello wordt aangestreken met een strijkstok (boog) in de rechterhand terwijl de linkerhand met de vingers de snaren indrukt om de noten te vormen die worden gespeeld.Cello_Onderdelen

De naam violoncello, waarvan ‘cello’ een verkleinwoord is, is voortgekomen uit de violone, de ‘grote viool’. In het Italiaans betekent het achtervoegsel -one namelijk ‘groot’ en het achtervoegsel -ello ‘klein’. Violone betekent dus ‘grote viool’ en violoncello dus ‘kleine grote viool’. Dit vormt ook het bewijs dat de violoncello uit de vioolfamilie is voortgekomen en niet uit de familie van de viola da gamba’s.
De snaren van de cello zijn van hoog naar laag gestemd: A, D, G, C – een octaaf lager dan de altviool. Zij lopen vanaf het staartstuk over de kam naar de stemsleutels aan de bovenzijde van de hals, onder de krul. De kam bevindt zich tussen de klankgaten op het bovenblad. Het stemmen gebeurt met de grote stemknoppen aan de bovenzijde of, indien aanwezig, met de fijnstemknoppen aan de benedenzijde van het staartstuk.

Voor het onderwijs aan kinderen worden speciale kleinere cello’s gebouwd. Bij deze kleinere cello’s worden ook kortere strijkstokken gebruikt.

In het symfonieorkest (en ook een kamerorkest en een strijkorkest) heeft de cello vaak een begeleidende rol, maar solo’s (voor de cellosectie als groep of de solo cellist) komen geregeld voor. Op de cello wordt voornamelijk klassieke muziek gespeeld, maar ook in de pop- en rockmuziek treft men soms een cello aan. Vaak heeft de cello een begeleidende rol. In de barokmuziek neemt de cello vaak de basso-continuo-partij voor zijn rekening. Standaard-kamermuziekbezettingen met cello zijn een strijkkwartet (twee violen, altviool en cello) en een pianotrio (piano, viool en cello). Ook zijn er vele soloconcerten, sonates, suites enz. geschreven met de cello als solo-instrument. Er bestaan ook elektrische cello’s.


Tarieven cursus van 10 lessen

Tarieven Kinderen 6 tot 8 jaar

Tarieven Kinderen 8 jaar – 12 jaar ( start middelbare school)

Tarieven Jongeren 12 jaar tot 21 jaar

Volwassenen vanaf 21 jaar


Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 • In totaal wordt gedurende 38 weken les gegeven.
 • De duur van de les hangt af van het gekozen pakket.
 • Een lesjaar bij de Krul duurt 10 maanden. Gedurende de schoolvakanties (regio Midden Nederland) worden geen lessen verzorgd.
 • Bij ziekte van de docent wordt in overleg met de leerling besloten of de les wordt ingehaald of dat het lesgeld voor de gemiste les naar rato in mindering wordt gebracht op de volgende factuur. De beslissing van de leraar is hierbij leidend.
 • Bij ziekte van de leerling wordt de les niet ingehaald en volledig in rekening gebracht. Bij langdurige ziekte (>3 weken) dient contact te worden opgenomen met de leraar om een passende oplossing te vinden. De leerling dient te worden ziek gemeld bij de leraar.
 • Afhankelijk van de door de leerling (of ouder) bij de inschrijving aangegeven voorkeur voor facturatie, zal de leerling eenmaal of tweemaal per jaar een factuur per e-mail ontvangen voor de te volgen lessen. Deze factuur wordt voorafgaand aan de betreffende lesperiode verstuurd en dient binnen 2 weken na ontvangst te worden voldaan.
 • Lessen aan kinderen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van Btw. Bij les aan volwassenen wordt 21% Btw in rekening gebracht. Hieronder is hierover meer informatie van de belastingdienst te vinden.
 • Wanneer de factuur niet tijdig wordt voldaan heeft de leraar het recht om de lesperiode te onderbreken totdat de factuur voldaan is. Door deze onderbreking gemiste lessen worden niet ingehaald of gecompenseerd.
 • Wanneer leerling ruim van te voren aangeeft verhinderd te zijn voor een volgende les, kunnen leraar en leerling gezamenlijk streven naar een oplossing (bijvoorbeeld ruilen van tijd of dag met een andere leerling) zodat de les door kan gaan. Wanneer een oplossing niet wordt gevonden kan de les niet doorgaan en niet worden ingehaald of gecompenseerd.
 • Wanneer leerling besluit gedurende de lesperiode te stoppen wordt de volledige lesperiode alsnog in rekening gebracht, inclusief een eventuele tweede helft van het lesjaar. Enkel in overleg met de docent kan hiervan in uitzonderlijke situaties worden afgeweken.

Inschrijvingsprocedure

 • Zodra de docent het via de website van de Krul ingevulde gegevensformulier van leerling heeft ontvangen, zal leraar contact opnemen met de leerling of de ouder.
 • De leraar regelt en bevestigt vervolgens de definitieve inschrijving van de leerling.
 • In overleg met elkaar wordt een startdatum afgesproken.

voorwaarden

Btw vrijstelling voor onderwijs in muziek, dans, drama, beeldende vorming en circustechnieken

btw0%Onderwijs in muziek, dans, drama, beeldende vorming en circustechnieken aan personen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw. Hieronder vallen:

 • muziekonderwijs zoals zanglessen, instrumentlessen
 • dansonderwijs zoals jazzdans, kinderdans, klassieke dans, moderne dans, show- en musicaldans (aerobics is wel belast)
 • dramaonderwijs zoals toneel- en theaterlessen
 • beeldende vorming zoals tekenen, handenarbeid, textiele- en audiovisuele vormgeving
 • circustechnieken zoals acrobatiek, jongleren, eenwielfietsen en clowntechnieken

Circusopleidingen kunnen kiezen

Geeft u een opleiding in circustechnieken? U mag ervoor kiezen om deze vrijgesteld te leveren. De btw die u betaald hebt over inkoop en kosten mag u dan niet aftrekken in uw btw-aangifte.

Leeftijdsgrens 21 jaar

De vrijstelling geldt alleen voor onderwijs aan personen jonger dan 21 jaar. Als peildatum geldt de leeftijd van de cursist op het moment waarop de cursus begint. Als de cursist in de loop van de cursus 21 jaar wordt, loopt de vrijstelling door.

De vrijstelling loopt door tot het eind van de cursus als de cursus niet langer duurt dan 1 jaar. Duurt de cursus langer? U kunt de cursus dan indelen in lesperiodes van maximaal 1 jaar. In dat geval vervalt de vrijstelling aan het einde van de lesperiode waarin de cursist 21 jaar is geworden.


Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Opendag De krul 11 juni 2016

Wanneer u wilt dat wij contact met u opnemen vul dan onderstaand formulier in:

8 + 11 =

Stijkersschool de Krul maakt gebruik van de locatie Basisschool de Spreng in Hoevelakenmei 2018

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31